یکشنبه, 19 آذر 1402

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران نسبت به شناسایی شرکتهای فعال در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند هشدار عبور از خط زرد لبه سکو و ورود به حریم ریلی اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای دارای گواهینامه افتا(امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) مرتبط با موضوع فراخوان دعوت می شود از تاریخ 1402/05/10  به مدت پانزده روز نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود در قالب یک لوح فشرده(سی دی) طبق فرمت اعلام شده اقدام فرمایند.

لازم به ذکر است  این فراخوان هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت حضور در مناقصات شرکت مترو اصفهان ایجاد نخواهد نمود و صرفا به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران می باشد .

مدارک مورد نیاز:

پوشه شماره 1: تصویر مهر و امضا شده اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی.

پوشه شماره 2:تصویر مهر و امضا شده مجوزها و گواهینامه افتا مرتبط با موضوع فراخوان.

پوشه شماره 3: تصویر مهر و امضا شده گواهی تایید صلاحیت ایمنی.

پوشه شماره 4:تصویر مهر و امضا شده سوابق کاری و رزومه( تصویر قراردادهای مرتبط).

پوشه شماره 5:تصویر مهر و امضا شده رضایت نامه و تقدیر نامه

نحوه تکمیل و ارسال مدارک:

شرکتهای متقاضی  می بایست مدارک مورد نیاز را به شرح زیر تهیه ودر قالب فایل JPG اسکن نموده و بر روی یک لوح فشرده(CD)  در زمان مقرر به همراه نامه رسمی تحویل واحد امور قراردادهای  شرکت مترو اصفهان به نشانی اصفهان بلوار کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه پنجم نمايند.

 شرایط:

  • کلیه اسناد و مدارک درخواستی می بایست پس از مهر و امضا شدن توسط صاحبان مجاز امضا شرکت به تفکیک به صورت کاملا خوانا و واضح اسکن شده و به فایل JPG تبدیل گردد.
  • کلیه اسناد می بایست به صورت پوشه بندی مجزا(مطابق شرایط ذکر شده) و هر پوشه دارای عنوان باشد و سپس بر روی یک لوح فشرده(CD) ذخیره شوند.
  • بر روی CD می بایست مشخصات کامل متقاضی شامل اطلاعات شرکت (نام شرکت، آدرس، شماره تماس، نام و نام خانوادگی مدیر عامل و شماره تماس ایشان) درج گردد و به همراه نامه رسمی در موعد مقرر تحویل واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان به نشانی ذکر شده تحویل گردد.
  • علاوه بر آماده کردن مدارک در قالب ذکر شده شرکتهای متقاضی می بایست  فایل اکسل پیوست را دانلود ،تکمیل و تحویل نمایند.
  • 1402/05/08
  • 255