پنجشنبه, 03 اسفند 1402

شرکت مترو منطقه اصفهان

تلفن تماس

34358400(031)

پست الکترونیک

info@metroisfahan.ir

آدرس

خیابان کاوه، ساختمان سازمان قطار شهری ، طبقه پنجم ، شرکت مترو اصفهان