یکشنبه, 19 آذر 1402

آگهی مزایده فضاهای اداری/تجاری ایستگاه کارگر

به نام خدا

آگهی مزایده

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای اداری/تجاری ایستگاه کارگر را با مشخصات ذیل  به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.

 

ردیف

شماره

تجاری/ اداری

مساحت تقریبی

(متر مربع)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مبلغ پایه اجاره به ازای هر ماه(ریال)

مبلغ رهن

(ریال)

ساعت و نحوه فعالیت

1

دفترکار

189

60.000.000

100.000.000

1.000.0000.000

بیرون ایستگاه

2

مجموعه تجاری اداری

شامل 24 واحد تجاری و 7 واحد اداری

1000

710.400.000

1.184.000.000

11.350.000.000

داخل ایستگاه

 

شرایط:

 •  مدت اجاره 1 سال شمسی است که در صورت رضایت موجر(شرکت مترو اصفهان) از مستاجر قابل تمدید تا دو دوره یکساله دیگر و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
 •  هزینه دریافت اسنادمزایده 1.300.000ریال(یک میلیون و سیصد هزار ریال) می باشد که متقاضیان می بایست اصل فیش واریزی به حساب شماره 8133227758  و شماره  شبایِ 870120000000008133227758 IR  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه را در زمان دریافت اسناد تحویل نمایند.
 •  متقاضیان می توانند از تاریخ 1402/03/13 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402/03/22 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شرکت مترومنطقه اصفهان واقع در اصفهان - خیابان کاوه - بعد از پل شهید چمران -ساختمان قطار شهری - طبقه 5 مراجعه فرمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09054669082 تماس حاصل فرمایند و یا همه روزه از ساعت 9 الی 15 به دفتر امور تجاری های خط یک واقع در ایستگاه شهید باهنر(ابتدای خیابان کاوه، ورودی شرقی ایستگاه) مراجعه فرمایند.
 •  متقاضیان می توانند به منظور دیدن فضاهای موضوع مزایده فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز چهارشنبه 1402/03/17 و 14:00 الی 20:00 روز یکشنبه 1402/03/21 به مسئول و یا حراست ایستگاه کارگر مراجعه فرمایند.
 •  ارائه سپرده شرکت در مزایده (به مبلغ ذکر شده در جدول بالا) بصورت واریز نقدی به حساب شماره 8133227758  و شماره  شبایِ 870120000000008133227758 IR  بانک ملت بنام شرکت مترو منطقه اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی (با موضوع ضمانت نامه شرکت در مزایده) با اعتبار حداقل سه ماه شمسی.
 •  متقاضیان میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری  روز چهارشنبه 1402/03/24 اسناد مزایده را به واحد حراست شرکت مترو منطقه اصفهان به نشانی اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه همکف تحویل نمایند.
 •  پیشنهادات واصله  ساعت 08:30 صبح روز پنجشنبه 1402/03/25 در کمیسیون مزایده شرکت مترو مفتوح و برابر مقررات  نتیجه آن اعلام خواهد شد.
 •  به پیشنهادهای بدون امضا، مبهم ،مشروط و فاقد سپرده شرکت در مزایده وهمچنین پیشنهادات واصله بعد از زمان اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و از فرایند مزایده حذف خواهد شد.
 •  بالاترین پیشنهاد واصله، برنده مزایده خواهد بود.
 •   شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني که فرایند اداری طی و برنده بصورت كتبي اعلام گردد.
 •  رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مزایده می‌باشد.
 •  در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شرکت مترو منطقه اصفهان ضبط خواهد شد و مطابق ضوابط و مقررات  با نفرات دوم و یا سوم مزایده قرارداد منعقد می گردد لازم به ذکر است شرایط ذکر شده برای نفرات دوم و سوم نیز به همین نحو خواهد بود.
 •  کلیه کسور قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.
 •  ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده تشریح گردیده است.

 

 

شرکت مترو منطقه اصفهان

 

 • 1402/03/13
 • 437