دوشنبه, 13 تیر 1401

تلاش بر ارتقای وضعیت معیشتی تمام کارکنان شهرداری اصفهان

تلاش بر ارتقای وضعیت معیشتی تمام کارکنان شهرداری اصفهان

به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن رنجبر امروز -سوم خردادماه- در جلسه هیئت مدیره شرکت مترو، اظهار کرد: شهرداری اصفهان در مقابل معیشت کارکنان حساسیت ویژه‌ای دارد و از هر ظرفیتی به منظور ارتقیا معیشت و وضعیت اقتصادی آنها بهره خواهد برد.

وی با اشاره به انجام طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش رفاه کارکنان مترو، افزود: به دنبال رشد همه جانبه رفاهیات کارکنان شهرداری اصفهان هستیم.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تصریح کرد: ایده اصلی شورای اسلامی شهر اصفهان و مدیریت شهری بر آن است تا ظرفیت‌های معیشتی کارکنان تمامی بخش‌های شهرداری از جمله شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن بیش از پیش ارتقا یابد.

  • 1401/03/04
  • 100