دوشنبه, 13 تیر 1401

شهردار اصفهان، منتخب شهرداران کشور

شهردار اصفهان، منتخب شهرداران کشور
شهردار اصفهان با رای شهرداران منتخب استانها، به عنوان عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انتخاب شد.

 مهدی جمالی‌نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور: 

 هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با حضور شهرداران منتخب استان‌ های کشور برگزار شده و با اخد آرای این شهرداران، شهردار تبریز، مشهد و اصفهان به عنوان سه عضو اصلی شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انتخاب شدند.

به منظور انتخاب شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیش از این شهرداران منتخب استان ها انتخاب شدند و در جلسه روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه شهرداران عضو اصلی شورا طی انتخابات حضوری، تعیین گردیدند.

 در این انتخابات با رای شهرداران منتخب کشور، 3 نفر به عنوان عضو اصلی شورا انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: برگزیدگان این انتخابات به ترتیب عبارتند از: یعقوب هوشیار شهردار تبریز، سید عبدلله ارجایی شهردار مشهد مقدس و علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان که امید است حضور آنها موجب تعالی بیش از پیش این شورا باشد.
  • 1401/02/26
  • 65