جمعه, 25 خرداد 1403

نکات ایمنی

 • به هشدارهاي ايمني و تذکرات کارکنان ايستگاه توجه فرماييد.
 • به تابلوها و برچسب هاي ايمني و هشدار دهنده نصب شده در ايستگاهها و قطارها توجه نماييد و مفاد آن را کاملا رعايت فرماييد.
 • جهت تعيين مسير به علايم و تابلوهاي راهنما توجه فرماييد
 • در زمان تردد در ايستگاه ها از سمت راست خود حرکت نماييد و در مسير عبور ديگران قرار نگيريد.
 • ورود هرگونه مواد، مايعات و تجهيزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • ورود هرگونه حيوان به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • از دستکاري بي مورد تجهيزات و وسايل موجود در تمامي فضاهاي مترو خودداري نماييد.
 • کپسول هاي آتش نشاني مستقر در ايستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري مي باشد.
 • در صورت بروز هرگونه مشکل يا حادثه در ايستگاه يا داخل قطار با حفظ آرامش سريعاً به کارکنان ايستگاه يا اپراتور قطار اطلاع دهيد.
 • ضمن آشنايي با مزاياي بليت هاي مختلف مترو (با پرسش از متصديان فروش بليت ايستگاه)، جهت صرفه جويي در وقت و هزينه از بليت هاي مبلغ دار و مدت دار استفاده فرمائيد.
 • هنگام سوارشدن به قطار رعايت حال افراد سالمند، بيمار و معلولين را نمائيد.
 • به منظور رعايت حال سالمندان، بيماري و معلولين درهنگام تردد در ايستگاه ها و نيز سوار و پياده شدن از قطار دقت نمائيد.
 • جهت حفظ زيبائي و آراستگي مترو از ريختن زباله در ايستگاه ها و قطارها جداً پرهيز نمائيد.
 • چنانچه شخصي اقدام به اعمال مشکوک و سرقت نمود سريعاً کارکنان ايستگاه و يا راهبر قطار را مطلع فرماييد.
 • در زمان بروز دود و حريق از آسانسور استفاده ننماييد.
 • هنگام سوارشدن به قطار رعايت حال افراد سالمند، بيمار و معلولين را نمائيد.
 • از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهيز نماييد.
 • به موارد ايمني نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه شود.
 • براي سوار شدن به قطار از تمامي درها استفاده نماييد و از تجمع در مقابل يک در خاص خودداري فرماييد.
 • زباله هاي خود را در سطل هاي تعبيه شده در نقاط مختلف ايستگاه بياندازيد.
 • ورود به تونل و محوطه ريلي ممنوع مي باشد.
 • خط زرد لبه سکو حريم ايمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نکنيد.
 • هنگام ورود به قطار و خروج از آن مراقب فاصله بين سکو و قطار باشيد.
 • به منظور تسهيل در ورود و خروج از قطار ابتدا اجازه دهيد مسافران داخل قطار خارج شوند سپس جهت ورود از کناره هاي در قطار استفاده نماييد.
 • هنگام بسته شدن درهاي قطار به هيچ عنوان مانع بسته شدن آن نشويد.
 • از دويدن بر روي سکو خودداري نماييد.
 • در صورت افتادن وسايل شخصي خود در محوطه ريلي، جهت برداشتن آن از کارکنان ايستگاه کمک بخواهيد.
 • به تابلو ايمني نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه نموده و در صورت بروز مشکل با شماره تلفن اشاره شده در تابلو تماس حاصل نمائيد.
 • هنگام باز و بسته شدن درهاي قطار از آن فاصله گرفته و مراقب انگشتان خود باشيد.
 • هنگام بسته شدن درهاي قطار به هيچ عنوان مانع بسته شدن آن نشويد.
 • در صورت احساس ضعف و بي حالي بلافاصله در هر محلي که هستيد بنشنيد و از مسئول ايستگاه کمک بخواهيد.
 • با مطالعه جداول زمانبندي حرکت قطارها و مشاهده تابلوهاي PIS از موقعيت زماني و مکاني قطارها مطلع شويد.
 • در ايستگاه هاي داراي فضاي سبز ضمن رعايت حريم مربوطه ما را در نگهداري و ماندگاري زيبايي محوطه ياري نمائيد.
 • به کليه پيام هايي صوتي که در ايستگاه پخش مي شود، به دقت توجه نمائيد.
 • در تمامي موارد تاخير و توقف قطار و ساير نواقص و حوادث پيش آمده ضمن حفظ خونسردي، کمال همکاري را با راهبر قطار و مامورين ايستگاه بعمل آوريد.
 • هنگام امداد ماموران ايستگاه به افراد مصدوم و بيمار، ضمن خلوت کردن محيط و عدم ازدحام، ايشان را در ارائه خدمات مناسب ياري نمائيد.
 • از دويدن روي پله برقي خودداري فرماييد.
 • روي سکوها، پله ها، پله برقي ها، هنگام سوارشدن به قطار مراقب کودکان خود باشيد و حتماً دست آنها را بگيريد.
 • در هنگام استفاده از پله برقي پاهاي خود را کاملاً بر روي يک پله (Step) قرار دهيد و هندريل مشکي رنگ را با دست بگيريد.
 • در صورت داشتن عصا و يا چتر، هيچگاه آن را روي پله برقي قرار ندهيد.
 • بانوان گرامي هنگام استفاده از پله برقي مواظب چادر و لباس هاي بلند خود باشيد.
 • از خاموش نمودن بي مورد پله برقي خودداري نماييد.
 • هنگام مشاهده سقوط و يا بهم خوردن تعادل همراهان و يا ساير مسافران برروي پله برقي سريعا"دکمه STOP (درابتداي و انتهاي پله برقي، منتهي اليه هندريل مشکي ) را فعال نموده و به مامورين ايستگاه اطلاع دهيد.
 • کلیه اجسامی که طول انها از یک متر بیشتر باشد مانند چوب پرده، طاقه پارچه، موکت و ...
 • مواد قابل اشتعال و محترقه مانند نفت، بنزین، گازوییل، الکل و...
 • مواد قابل انفجار مانند نیتروگلیسیرین، کپسول گاز، پیک نیکی و ...
 • وسایل چرخ دار بزرگ مانند دوچرخه، سه چرخه و ...
 • وسایل برنده و تیز مانند اره، تیشه، ورق فلزی، شیشه، لوستر، مهتابی و ...
 • مواد بدبو و آزاردهنده
 • سلاح های گرم اعم از نظامی و شکاری
 • حیوانات زنده از هر نوع اهلی و غیر اهلی
 • جعبه وسایل، اسباب و اثاثیه خیلی حجیم و سنگین
 • مواد فله ای جامد یا مایع مانند روغن، شکر و ... که دارای بسته بندی مناسب نباشد
 • 3373