پنجشنبه, 17 آذر 1401

هزینه بلیت

همشهریان عزیز می توانند برای استفاده از خدمات حمل و نقل مترو از اصفهان کارت یا بلیت تک سفره QR استفاده نمایند.

هزینه استفاده از اصفهان کارت:  22000 ریال

هزینه استفاده از بلیت تک سفره : 28000 ریال

  • 1400/12/21
  • 3396