جمعه, 25 خرداد 1403

هزینه بلیت

همشهریان عزیز می توانند برای استفاده از خدمات حمل و نقل مترو از اصفهان کارت یا بلیت تک سفره QR استفاده نمایند.


بهای بلیت برای هر سفر با استفاده از اصفهان کارت :  40000 ریال

بهای بلیت در بسته های 22 سفره برای هر سفر : 36000 ریال

بهای بلیت  تک سفره : 50000 ریال

  • 1403/01/15
  • 15434