یکشنبه, 19 آذر 1402

هزینه بلیت

همشهریان عزیز می توانند برای استفاده از خدمات حمل و نقل مترو از اصفهان کارت یا بلیت تک سفره QR استفاده نمایند.


بهای بلیط برای هر سفر با استفاده از اصفهان کارت :  31000 ریال

بهای بلیط در بسته های 22 سفره برای هر سفر : 28000 ریال

بهای بلیط برای هر سفر با اسفاده از تک سفره : 39000 ریال

  • 1400/12/21
  • 11572