دوشنبه, 13 تیر 1401

هزینه بلیت

همشهریان عزیز می توانند برای استفاده از خدمات حمل و نقل مترو از اصفهان کارت یا بلیت تک سفره QR استفاده نمایند.

هزینه استفاده از اصفهان کارت:  16000 ریال

هزینه استفاده از بلیت تک سفره : 20000 ریال

  • 672