یکشنبه, 19 آذر 1402

چارت سازمانی

دکتر هادی کریمی
مدیرعامل
علی ماجد
معاون مالی ، اداری و پشتیبانی
سید محمد مهدی واعظ شهرستانی
معاون فنی، اجرایی و بهره برداری
علی سالاروند
مدیر مهندسی و نت برق
هومن جوادی
مدیر مهندسی و نت نقلیه ریلی
سید مهدی میریان
مدیر امور مالی
علی هادی
مدیر عملیات
حمیدرضا ذره
مدیر سرمایه انسانی
 
سید محمد زهرایی
رئیس آموزش
حمیدرضا حیدری
مدیر بازرگانی
حامد بخت افروز
سرپرست ایمنی و مهندسی کیفیت
حمیدرضا فیروزی
رئیس فناوری اطلاعات و AFC
  • 4114