پنجشنبه, 18 خرداد 1402

چارت سازمانی

علیرضا خورزنی
مدیرعامل
علی ماجد
معاون مالی ، اداری و پشتیبانی
علی سالاروند
مدیر مهندسی و نت برق
سید محمد مهدی واعظ شهرستانی
مدیر مهندسی نت خط ، ابنیه و تاسیسات
هومن جوادی
مدیر مهندسی و نت نقلیه ریلی
سید مهدی میریان
مدیر امور مالی
علی هادی
مدیر عملیات
سیدمرتضی امامی
مدیر برنامه ریزی
حمیدرضا ذره
مدیر سرمایه انسانی
سید محمد زهرایی
رئیس آموزش
حمیدرضا حیدری
مدیر بازرگانی
حامد بخت افروز
سرپرست ایمنی و مهندسی کیفیت
حمیدرضا فیروزی
رئیس فناوری اطلاعات و AFC
  • 2768