دوشنبه, 03 مهر 1402
پویش عفاف و حجاب
  • 1401/06/07

پویش عفاف و حجاب

پویش عفاف و حجاب با عنوان «فرشتگان سرزمین من»در سه ایستگاه ایستگاه امام حسین(ع)،ایستگاه آزادی و ایستگاه علیخانی مترو اصفهان برگزار شد.
ادامه خواندن