جمعه, 21 مرداد 1401

چارت سازمانی

احمدرضا طحانیان
مدیرعامل
علی ماجد
معاون مالی ، اداری و پشتیبانی
علی سالاروند
مدیر مهندسی و نت برق
سید محمد مهدی واعظ شهرستانی
مدیر مهندسی نت خط ، ابنیه و تاسیسات
هومن جوادی
مدیر مهندسی و نت نقلیه ریلی
سیدمرتضی امامی
مدیر برنامه ریزی
سید مهدی میریان
مدیر امور مالی
حمیدرضا ذره
مدیر سرمایه انسانی
علی هادی
سرپرست عملیات
سید محمد زهرایی
رئیس آموزش
حمیدرضا فیروزی
سرپرست فناوری اطلاعات و AFC
  • 617