چهارشنبه, 19 بهمن 1401
آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه صفه

آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه صفه

 • 1401/10/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه صفه را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه امام حسین(ع)

آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه امام حسین(ع)

 • 1401/10/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری امام حسین(ع) را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه تختی

آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه تختی

 • 1401/10/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه تختی را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه شهدا

آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه شهدا

 • 1401/10/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه شهدا را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه مفتح

آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه مفتح

 • 1401/10/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی واحدهای اداری ایستگاه شهید مفتح را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه بهارستان

آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه بهارستان

 • 1401/10/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه بهارستان را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه گلستان

آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه گلستان

 • 1401/10/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه بهارستان را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه قدس

آگهی مزایده غرفه های تجاری ایستگاه قدس

 • 1401/10/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه قدس را با مشخصات ذیل به مدت یک سال شمسی از طريق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده

آگهی مزایده

 • 1401/09/26
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نظر دارد اجازه ساخت، نصب و اکران آگهی نماهای مجاز تبلیغاتی واقع در ایستگاه‌های خط یک مترو منطقه اصفهان را به مدت پنج سال با مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 9,000,000,000ريال (نه میلیارد ریال) به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی‌به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه آسانسور و پله برقی

آگهی مناقصه آسانسور و پله برقی

 • 1401/08/11
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهـداري و تعمیرات تا سقف 84 دستگاه آسانسور و انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهـداري و تعمیرات و شستشو و نظافت صنعتی تا سقف 175 دستگاه پله برقی واقع در خط یک "را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روزپنجشنبه 26/ 08 /1401 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی مناقصه AFC

آگهی مناقصه AFC

 • 1401/04/28
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد " انجام خدمات فنی، مهندسی نگهداری و تعمیرات سیستم جمع­آوری خودکار کرایه (AFC) " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روز چهارشنبه1401/04/29 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی مناقصه برق

آگهی مناقصه برق

 • 1401/04/28
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات " انجام خدمات فنی، مهندسی نگهداری و تعمیرات پست های برق و شبکه کابل های 20Kv و شبكه بالاسري (OCS) با ولتاژ VDC1500 خط يك " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان ​روزچهارشنبه 1401/04/29 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی فراخوان شناسایی

آگهی فراخوان شناسایی

 • 1401/04/02
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد ساخت و بهره برداری از برخی فضاهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط یک را واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 16/04/1401 نسبت به کسب اطلاعات و ارسال مدارک خود اقدام فرمایند.
آگهی مناقصه اعلام و اطفا حریق

آگهی مناقصه اعلام و اطفا حریق

 • 1401/03/22
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سیستم ها و سامانه های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک گازی فضاهای خط یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد ضمن مطالعه شرایط ذیل نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

 • 1401/02/29
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران نسبت به شناسایی شرکتهای فعال در زمینه های ​مورد نیاز خود اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که سوابق کاری مشابه در هر کدام از موضوعات زیر را دارند ، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت سی روز نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود در قالب یک لوح فشرده(سی دی) طبق فرمت اعلام شده اقدام فرمایند.
مناقصه ناوگان

مناقصه ناوگان

 • 1400/12/02
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد" انجام خدمات سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان، ماشین آلات ریلی و تجهیزات کارگاهی خط يك "را به مدت 15 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مزایده ضایعات

آگهی مزایده ضایعات

 • 1400/11/28
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را با شرایط زیر به صورت مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی لغایت روز پنجشنبه 1400/12/12 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 08:00 الی 12:00به واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.
آگهی تمدید مناقصه مخابرات

آگهی تمدید مناقصه مخابرات

 • 1400/10/30
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی تمدید مناقصه مخابرات

آگهی تمدید مناقصه مخابرات

 • 1400/09/28
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی

آگهی مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی

 • 1400/09/07
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "حفاظت ، نگهبانی و حراست از ساختمان های اداری ،دپوی مرکزی کاوه ،انبار شاهین شهر و دیگرانبارها ،ایستگاه ها، توقفگاهها به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه، شفت های میان تونلی، پله های فرار و سایر مکانها را به صورت حجمی به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به موسسات واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه موسسات واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسنادارزیابی به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.