سه شنبه, 05 مهر 1401
آگهی مناقصه AFC

آگهی مناقصه AFC

 • 1401/04/28
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد " انجام خدمات فنی، مهندسی نگهداری و تعمیرات سیستم جمع­آوری خودکار کرایه (AFC) " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روز چهارشنبه1401/04/29 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی مناقصه برق

آگهی مناقصه برق

 • 1401/04/28
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات " انجام خدمات فنی، مهندسی نگهداری و تعمیرات پست های برق و شبکه کابل های 20Kv و شبكه بالاسري (OCS) با ولتاژ VDC1500 خط يك " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان ​روزچهارشنبه 1401/04/29 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی فراخوان شناسایی

آگهی فراخوان شناسایی

 • 1401/04/02
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد ساخت و بهره برداری از برخی فضاهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط یک را واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 16/04/1401 نسبت به کسب اطلاعات و ارسال مدارک خود اقدام فرمایند.
آگهی مناقصه اعلام و اطفا حریق

آگهی مناقصه اعلام و اطفا حریق

 • 1401/03/22
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "انجام خدمات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات سیستم ها و سامانه های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک گازی فضاهای خط یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد ضمن مطالعه شرایط ذیل نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

 • 1401/02/29
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران نسبت به شناسایی شرکتهای فعال در زمینه های ​مورد نیاز خود اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که سوابق کاری مشابه در هر کدام از موضوعات زیر را دارند ، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت سی روز نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود در قالب یک لوح فشرده(سی دی) طبق فرمت اعلام شده اقدام فرمایند.
مناقصه ناوگان

مناقصه ناوگان

 • 1400/12/02
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد" انجام خدمات سرويس، نگهداري و تعميرات ناوگان، ماشین آلات ریلی و تجهیزات کارگاهی خط يك "را به مدت 15 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مزایده ضایعات

آگهی مزایده ضایعات

 • 1400/11/28
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را با شرایط زیر به صورت مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی لغایت روز پنجشنبه 1400/12/12 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 08:00 الی 12:00به واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.
آگهی تمدید مناقصه مخابرات

آگهی تمدید مناقصه مخابرات

 • 1400/10/30
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی تمدید مناقصه مخابرات

آگهی تمدید مناقصه مخابرات

 • 1400/09/28
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنّي و مهندسي، توسعه، نگهداري و تعمیرات كليه سيستم ها و فضاهاي مربوط به تجهيزات مخابرات خط یک را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی

آگهی مناقصه حفاظت، حراست و نگهبانی

 • 1400/09/07
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد "حفاظت ، نگهبانی و حراست از ساختمان های اداری ،دپوی مرکزی کاوه ،انبار شاهین شهر و دیگرانبارها ،ایستگاه ها، توقفگاهها به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه، شفت های میان تونلی، پله های فرار و سایر مکانها را به صورت حجمی به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به موسسات واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه موسسات واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسنادارزیابی به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه ابنیه، خطوط و سوزن های مسیر خط یک

آگهی مناقصه ابنیه، خطوط و سوزن های مسیر خط یک

 • 1400/08/18
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ابنیه، خطوط و سوزن های مسیر خط يك مترو منطقه اصفهان را به مدت 18ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

 • 1400/07/22
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعات پیمانکاران نسبت به شناسایی شرکتهای فعال در زمینه های مورد نیاز خود اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که سوابق کاری مشابه در هر کدام از موضوعات زیر را دارند ، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت سی روز نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود در قالب یک لوح فشرده(سی دی) طبق فرمت اعلام شده اقدام فرمایند.
آگهی مناقصه سامانه تهویه و دفع دود

آگهی مناقصه سامانه تهویه و دفع دود

 • 1400/07/16
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداري و تعميرات سامانه تهویه و دفع دود خط یک قطار شهری اصفهان را به مدت 12 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه فناوری اطلاعات

آگهی مناقصه فناوری اطلاعات

 • 1400/06/01
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی، مهندسی، پشتیبانی، نگهداری و تعمیرات شبکه فناوری اطلاعات خط یک مترو اصفهان را به مدت 18 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی مناقصه تاسیسات

آگهی مناقصه تاسیسات

 • 1400/06/01
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات فنی و مهندسي، نگهداري و تعميرات تاسيسات خط و پايانه خط یک را به مدت 18 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.لذا از کليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل می آيد با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اسناد به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5، واحد امور قراردادهای شرکت مترو منطقه اصفهان مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 34358050-031 داخلی 578 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
آگهی غرفه های تجاری

آگهی غرفه های تجاری

 • 1400/04/19
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه های تجاری ایستگاه های تختی و شهدا را با مشخصات ذیل به مدت یک سال واگذار نماید.
آگهی مزایده حضوری (حراج)

آگهی مزایده حضوری (حراج)

 • 1400/04/13
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری را با شرایط زیر به صورت حراج حضوری به فروش رساند. لذا متقاضیان در صورت تمایل جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانند از تاریخ نشر آگهي لغایت روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 ازساعت 8 صبح الي 12 ظهر با مراجعه به دفتر امور قراردادها شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 700793873616بانک شهر شعبه ادیب اصفهان، نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام و برای دیدن خودرو فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز یکشنبه 1400/04/20 اقدام فرمایند.
آگهی مناقصه انجام خدمات فنی مهندسی، نگهداری و تعمیرات سیستم جمع ­آوری خودکار کرایه (AFC)خط یک

آگهی مناقصه انجام خدمات فنی مهندسی، نگهداری و تعمیرات سیستم جمع ­آوری خودکار کرایه (AFC)خط یک

 • 1400/04/09
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد ((انجام خدمات فنی، مهندسی نگهداری و تعمیرات سیستم جمع آوری خودکار کرایه(AFC)خط یک))را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد.لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روزپنجشنبه 1400/04/17 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی مناقصه نگهداري و تعميرات پست های برق و شبکه کابل های 20 کیلوولت و شبكه بالاسري (OCS)

آگهی مناقصه نگهداري و تعميرات پست های برق و شبکه کابل های 20 کیلوولت و شبكه بالاسري (OCS)

 • 1400/04/09
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ((نگهداري و تعميرات پست های برق و شبکه کابل های20کیلو ولت وشبكه بالاسری(OCS)با ولتاژVDC1500خط يک)) را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا پایان روزپنجشنبه1400/04/17 با مراجعه به سایت شرکت مترو منطقه اصفهان ضمن مطالعه شرایط نسبت به کسب اطلاعات، نحوه تحويل و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام فرمایند.
آگهی مزایده حضوری (حراج)

آگهی مزایده حضوری (حراج)

 • 1400/04/05
شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری را با شرایط زیر به صورت مزایده حضوری(حراج) به فروش رساند. لذا متقاضیان در صورت تمایل جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانند از تاریخ نشر آگهي لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 ازساعت 8 صبح الي 12 ظهر با مراجعه به دفتر امور قراردادها شرکت مترو منطقه اصفهان واقع در اصفهان خیابان کاوه بعد از پل شهید چمران ساختمان قطار شهری طبقه 5 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 700793873616بانک شهر شعبه ادیب اصفهان، نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام و برای دیدن خودرو فقط از ساعت 09:00 الی 12:00 روز سه شنبه 1400/04/08 اقدام فرمایند